top of page

Traject persoonlijke ontwikkeling

Traject persoonlijke ontwikkeling:

  • 1 uu
  • -
  • Heksenheide

Beschrijving van de dienst

Wat? Gedurende 2 volle maanden gaan we samen op pad om de beste versie van jezelf naar boven te halen. Het is absoluut NIET zo dat we iets gaan lijmen wat gebroken is. We zijn sowieso “heel”, maar bepaalde ervaringen uit het verleden hebben ervoor gezorgd dat je je die “beste versie” niet meer herinnert. We hebben allemaal een rugzakje met overtollige ballast. En reken maar dat we die ballast van ons gaan afsmijten! Zodat ons ware potentieel kan komen bovendrijven. We gaan de vinger leggen op beperkende, saboterende overtuigingen en we buigen ze vervolgens om tot een ondersteunend, authentiek zelfbeeld. We gaan aan de slag met emoties: we leren hoe onze emoties onze vrienden zijn, ons allerbeste kompas. Onverwerkte emoties worden verwerkt. Je leert diverse manieren om constructief met je emoties om te gaan. Je krijgt inzicht in het proces dat ervoor zorgt dat beperkende denkpatronen negatieve gevoelens opwekken. Die gevoelens vullen spontaan je hele energieveld en sturen je gedrag, zodat je steeds dezelfde ervaringen aantrekt. Deze cirkel leren we doorbreken. Na het re-setten van je gedachten, het begrijpen en doorvoelen van je emoties, is de volgende stap: het aanleren van nieuwe gedragspatronen, precies in die levensdomeinen waar jij regelmatig struikelt. Hoe? (CONCREET) Het traject loopt over 8 weken. In week 1,3,5 en 7 krijg je 2 uren coaching in groep. Alle inzichten die je nodig hebt, worden helder uitgelegd. Deze sessies zijn interactief, dus iedere deelnemer is vrij om wel of niet vragen te stellen of iets persoonlijks te delen. Het groepsgebeuren geeft een heel bijzondere en aparte meerwaarde aan het traject. Deelnemers steken enorm veel van elkaar op en kunnen hun eigen ervaringen aftoetsen aan de beleving van de anderen. In week 2,4,6 en 8 krijgt iedere deelnemer 1,5 uur individuele coaching, dus onder 4 ogen. Dit geeft je de kans om de inzichten verder uit te diepen en volledig toe te spitsen op je eigen situatie. Daarnaast krijg je ELKE DAG de mogelijkheid om een coach-call aan te vragen (ongeveer 15 minuten). Hierin kan je een acute vraag stellen, een ervaring delen of overleggen wat de beste aanpak is bij een onverwachte struikelblok. Deze dagelijkse beschikbaarheid is uniek en laat je toe om het maximum uit dit traject te halen. Voor de start van het traject vindt er altijd een individueel intake-gesprek plaats.


Contactgegevens

  • Heksenheide 19, 3511 Hasselt, België


bottom of page