top of page

Traject gezinsdynamiek

Traject gezinsdynamiek

  • 1 uu
  • -
  • Heksenheide

Beschrijving van de dienst

Wat? Ieder gezin bestaat uit verschillende “componenten”. Meestal een vader en een moeder, maar er zijn ook steeds meer één-oudergezinnen. Daarnaast zijn er de kinderen en eventueel ook pluskinderen. Een gezin kan je vergelijken met een dominospel. Ieder gezinslid is een “blokje” en de energie, het gedrag, het humeur en het karakter van één blokje beïnvloedt alle andere blokjes. Als één blokje omvalt, dan heeft dat onmiddellijk effect op de andere. Als één blokje weigert mee te werken, kan het spel niet doorgaan. Omdat je in een gezin dicht op elkaars huid zit, is het heel verleidelijk om een vastomlijnd beeld te krijgen van “hoe de andere gezinsleden in elkaar zitten”. Veel gezinsleden hebben de neiging om de anderen nog maar heel éénzijdig waar te nemen. Zeker als de energie binnen het gezin niet makkelijk “stroomt” en er veel conflicten zijn, heeft men de neiging om op basis van voorgaande ervaringen het toekomstig gedrag van de anderen te gaan voorspellen. Men gaat de anderen vanuit een enge invalshoek benaderen en dit is de ideale voedingsbodem voor misverstanden en vooroordelen. Het spel van “actie-reactie” wordt op de spits gedreven en kan makkelijk escaleren. Het doel van dit traject is precies inzicht krijgen in deze energetische patronen die we als gezin samen “weven” en ze doorprikken. Hoe? We gaan samen gedurende 3 maanden volle bak aan de slag met jouw gezin! Tijdens week 1, 3, 5, 7, 9 en 11 krijgen jullie als ouders 2 uur groepscoaching. Tijdens deze groepssessies gaan we in detail inzoomen op het ontstaan van de energetische patronen die typisch en uniek zijn voor elk gezin. Hoe komen ze tot stand en hoe houden jullie ze samen in stand? We ontrafelen de mechanismen die ervoor zorgen dat ieder gezinslid zijn of haar aandeel heeft in deze gezinsdynamiek. En natuurlijk bespreken we stap voor stap hoe we deze energie kunnen re-setten zodat de harmonie binnen jullie gezin kan groeien. Het groepsgebeuren geeft een heel bijzondere en aparte meerwaarde aan het traject. Deelnemers steken enorm veel van elkaar op en kunnen hun eigen ervaringen aftoetsen aan de beleving van de anderen. In week 2,4,6, 8, 10 en 12 krijgt ieder gezin 1,5 uur individuele coaching, dus onder 4 ogen. Dit geeft je de kans om de inzichten verder uit te diepen en volledig toe te spitsen op je eigen situatie. Zowel de ouders als de kinderen worden in deze coaching betrokken. Het gaat werkelijk om “coaching op maat”.


Contactgegevens

  • Heksenheide 19, 3511 Hasselt, België

    + 0496532237

    veerle@bewustinbalans.be


bottom of page