top of page

U MAAKT DE BALANS OP

ELK PROBLEEM IS EEN AANKNOPINGSPUNT OM JE TE ONTDOEN VAN OVERTOLLIGE BALLAST.

HET IS EEN UNIEKE UITNODIGING TOT PERSOONLIJKE GROEI.

Over
Kennismaking met Veerle

Kennismaking met Veerle

Video afspelen

Wie ben ik?

Mijn verhaal begint, zoals bij ieder mens, in mijn vroege jeugdjaren.

Als kind merkte ik al op dat ik vaak “anders” reageerde op mensen en gebeurtenissen. Vandaag de dag zou men mij met 100 procent zekerheid het etiket opplakken van “hoogsensitief” kind.

Nu ervaar ik deze kwaliteit als één van mijn krachtigste troeven, zowel op privé- als op professioneel vlak. Maar als kind was het eerder een worsteling. Met mezelf én met de omgeving.

Kritiek kon mijn hart doorboren. Onrechtvaardige of trieste gebeurtenissen, of ze zich nu dichtbij of ver van mijn bed afspeelden, stonden dagenlang op mijn netvlies gebrand. Mijn omgeving begreep mijn reacties niet of vond ze “overdreven”. En ik voelde mij onbegrepen;

image.jpg

Van conflicten gingen mijn nekharen rechtop staan. Dus vermeed ik ze kost wat kost. Ik voelde haarscherp aan wat anderen, zowel leeftijdsgenoten als “de volwassenen”, van mij verwachtten. Ik werd een kei in het mij aanpassen aan die verwachtingen en in het mij conformeren aan de geldende normen van deze maatschappij. En aangezien ik voor iedereen het beste wilde, werd ik meesterlijk goed in het “sparen” van anderen. Ik voelde als het ware wat zij voelden, identificeerde mij met hen en dreef ondertussen weg van mijn diepste kern. 

Ik studeerde vlijtig, oogstte goedkeuring en volgde het uitgestippelde pad. Ik was dol op boeken en ik “verslond” alles wat ik vinden kon rond thema’s zoals psychologie, gedragswetenschappen en filosofie. De rode draad was altijd mijn passie voor het doorgronden van menselijk gedrag en menselijke relaties. 

Na mijn studies (Romaanse Taal-en Letterkunde) ging ik lesgeven in het avond- en dagonderwijs. Ik deed dit met heel veel plezier en enthousiasme. Maar het waren hoe langer hoe meer de MENSEN die mij interesseerden, hun verhalen en hun achtergrond, en steeds minder de leerstof of het vak. Het creëren van een echte connectie stond altijd op de voorgrond. Ik ontdekte hoe hun bredere sociale context en hun zelfbeeld een enorme impact hadden op hun resultaten. 

Ik ging opnieuw studeren, ditmaal Relatie-en Communicatiewetenschappen. Ik volgde cursussen en workshops. Ik trouwde en kreeg kinderen. Mijn lieve huisgenoten spiegelden steeds meer mijn blinde vlekken. Ik kreeg inzicht in het patroon dat ik mezelf als kind had aangeleerd: mijn eigen authentieke energie inbinden om ruimte te maken voor de energie van anderen. 

De gave die ik als kind reeds ontdekte, namelijk het feilloos aanvoelen van de energie die in menselijke relaties speelt, begon ik steeds meer positief in te zetten. En nét datgene wat ik eerst als mijn “zwakte” en mijn “kwetsbaarheid” ervaarde, leerde ik benoemen als mijn grootste talent: de energetische verwevenheid in menselijke relaties doorgronden en dit gegeven ombuigen.

Ombuigen naar inzicht. Een inzicht dat de bron is van een grootse verschuiving op verschillende vlakken: het (her-)ontdekken van je eigenwaarde, het herwinnen van je eigen kracht en het harmoniseren van je relaties. 

 

En zo kwam mijn praktijk tot stand: Bewust in Balans. 

Met als oogmerk bewust en toegewijd de energetische balans in je relaties herstellen.

 

Wat is mijn missie? Klik hier! 

Groetjes Veerle Wissels 

Keuze
Kies een aanpak

UITGELICHTE TRAJECTEN

  • Grey Facebook Icon
  • Gray Instagram Icon
Contacteer me
Er zijn op dit moment geen geplande evenementen
bottom of page